Open menu

Sørsamisk kulturaften

Sørsamisk kulturaften – Teaterhuset i Verdal kl.1830

«Sørsamisk kultur og historie i Verdal», foredrag ved Åke Jünge.

«Tanker og bilder i et reindriftsår», fotoforedrag ved Aina Bye og Bengt Åke Jåma.
 

Salg av kaffe, mineralvann, øl, vin og «småmat» i pausen.

Gratis inngang på arrangementet.

Jubileumsår for sørsamisk kultur og historie i Verdal

For 100 års siden skjedde det en viktig hendelse i samenes historie. Det første samiske landsmøte ble avholdt 6. februar 1917 i Metodistkirken i Trondheim. Elsa Laula Renberg, en sørsamisk kvinne, tok initiativ til dette landsmøtet.

Daniel Mortenson som tidligere var bosatt ved Brenntjønna i Sul - Verdal, var møteleder og holdt et foredrag på møtet om reindrift og hvordan denne hadde blitt hemmet av Felleslappeloven av 1883. Foredraget utløste en debatt som førte til at landsmøtet valgte en egen reindriftslovkomité. Komiteen la senere fram et forslag til ny reindriftslov som påvirket den endelige utformingen av loven i 1919. Den andre hovedsaken på møtet var kravet om en egen samisk skole, og at barna måtte få undervisning i og på samisk.

Tråante 2017 skal være en storstilt markering av 100 års kamp for demokrati, rettferdighet og mangfold. Målet med Tråante 2017 er å markere og formidle kunnskap om samene, samisk kultur og samisk historie i et 100-års perspektiv. Jubileet skal bidra til deltakelse og engasjement for demokratisk utvikling. “Vi samer er ett folk i fire land;” Norge, Sverige, Finland og Russland.

Tidspunkt
UkedagerDatoTidBeliggenhet
Torsdag14.09.201718:30
Tellus