Open menu

Kulturminnedagene på Stiklestad - Jernutvinning

Stiklestad 14.-17. september 2017.

Tema for Kulturminnedagene 2017 er «Kulturminner i samfunnets tjeneste». Gjennom arrangement over hele landet vil man løfte frem hvordan kulturminner og tradisjoner kan vise vei fremover for hvordan samfunnet kan utvikle seg. Temaet åpner for mange muligheter til å vise frem kulturarvens betydning for samfunnsutviklingen, innenfor mange ulike felt.

På Stiklestad har vi valgt å trekke fram jernutvinning som vårt satsningsområde for årets kulturminnedager. Fra omkring 300 f.Kr. til 5-600tallet e.Kr. ble det produsert store mengder jern i nærmest industriell skala i utmarksområdene øst for Trondheimsfjorden. Kanskje gikk mye av dette jernet til eksport sørover. Kanskje det inngikk i rustningskappløpet mellom germanere og romere? Og det ga makt og rikdom til de som kontrollerte produksjon og handel.

Det er gjort mange forsøk på å rekonstruere ovnene og prosessen man finner spor etter. Det har ennå ikke lyktes noen å bygge et anlegg basert på de arkeologiske sporene og blestre smibart jern med dette.

For å blåse nytt liv i forsøkene med jernblestring, har vi derfor invitert en av de aller beste jernblestrere, Jens Jørgen Olesen fra Museum Thy i Danmark, hit til Stiklestad.

Sammen med oss skal han bygge og blestre med en ovn med utgangspunkt i arkeologiske spor i Trøndelag og hans tidligere erfaringer med bygging og drift av rekonstruksjoner av ovner fra samme periode bl.a. i Danmark og Polen.

Dagene 14.- 17. september blir det mye røyk, ild, svette og forhåpentligvis jern å se nedenfor Stiklastadir ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter! Mer info kommer.

Tidspunkt
UkedagerDatoTidBeliggenhet
Torsdag, Fredag, Lørdag, Søndag14.09.2017
17.09.2017
Tellus