Open menu

Stemmer fra sør

Rørosmuseet har gleden av å ønske velkommen til åpning av utstillinga Stemmer fra sør – Rørossamisk samfunn og ei ny tid
Lørdag 17. juni 2017 kl 13.00 Rørosmuseet Smelthytta

Rørosmuseet lea aavosne ihke maahta buerie båeteme vaajtelidh rïhpestæmman vuasahtallemistie Gïelh åarjelraedteste – Røros-saemien siebriedahke jïh orre aejkie Laavadahken ruffien 17.b. ts. 13.00
Rørosmuseet Smelthytta
Pris
Tidspunkt
Fasiliteter
TypePrisKommentar
Gratis0,00 Billetter
UkedagerDatoTidBeliggenhet
Alle17.06.2017
15.08.2017
Rørosmuseet Smelthytta
  • Målgruppe
    • Barn
    • Eldre
    • Ungdom
    • Voksen
Tellus