Open menu

Mens landet forsvinner - hos Saemien Sijte

"Mens landet forsvinner - 100 års kamp for arealene" er et bidrag til jubileumsåret "Tråante 2017".

Reinbeitesaken var et av programpunktene ved samenes første landsmøte i Trondheim 1917.
Hva var utfordringene i 1917 og hva har skjedd de siste 100 årene?

Stadige utbygginger og arealinngrep i det sørsamiske området er en konstant trussel mot eksistensgrunnlaget for sørsamisk reindrift og kultur.

Utstillingen er produsert av Saemien Sijte i samarbeid med Nord universitet

Tidspunkt
UkedagerPeriodeTidBeliggenhet
Mandag21.08.2017
30.08.2017
09:00
Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag21.08.2017
30.08.2017
10:00
17:00
Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag12.06.2017
20.08.2017
09:00
15:00
Tellus